Ερώτηση στη Βουλή με θέμα «Σοβαρό πρόβλημα στις κοινωνικές δομές των Δήμων λόγω αναστολής της πρακτικής άσκησης φοιτητών/-τριών και σπουδαστών/-τριών»

kede logo
Κατέθεσα σήμερα Ερώτηση στη Βουλή, την οποία συνυπογράφουν 41 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφορικά με τα σοβαρά προβλήματα που εντοπίζονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων μετά την αναστολή της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιούσαν σε αυτές φοιτητές/-τριες και σπουδαστές/-τριες.
Δεν αποτελεί μυστικό ότι, λόγω της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεγάλος αριθμός των δημοτικών δομών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες –όπως είναι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί– καταφέρνουν να λειτουργούν και λόγω της φιλότιμης εργασίας που προσφέρουν φοιτητές/-τριες και σπουδαστές/-τριες στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
Η προχειρότητα στον σχεδιασμό των μέτρων υγειονομικής προστασίας συνεχίζεται, αφού οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί Σταθμοί παραμένουν ανοιχτοί, ενώ η πρακτική άσκηση αναστέλλεται. Καμία πρόβλεψη για την σωστή λειτουργία των δομών, καμία πρόβλεψη οικονομικής βοήθειας σε αυτούς τους νέους/ες και τις οικογένειές τους που θα επιβαρυνθούν με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της αναγκαίας πρακτικής για την άσκηση του επαγγέλματός τους.
Καλώ τους συναρμόδιους Υπουργούς να πάρουν μέτρα προκειμένου να μην διασαλευτεί η ομαλή λειτουργία των κοινωνικών δομών των Δήμων από την αναστολή της πρακτικής άσκησης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Θέμα: «Σοβαρό πρόβλημα στις κοινωνικές δομές των Δήμων λόγω αναστολής της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών και σπουδαστών/τριών»
Κατόπιν της δημοσίευσης (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020, με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020», καθώς και κατόπιν της έκδοσης της, με αρ. πρωτ. 380/7-11-2020, Εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (Β΄ 4899)», στην οποία γίνεται ξεκάθαρα λόγος για «Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών», διακόπτεται η διεκπεραίωση κάθε είδους πρακτικής άσκησης ως αποτέλεσμα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και χωρίς εξαιρέσεις.
Ωστόσο, η εφαρμογή του εν λόγω οριζόντιου μέτρου, πέραν του ότι θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στους ίδιους τους φοιτητές και σπουδαστές (οικονομική επιβάρυνση σε όσους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας, ενδεχόμενη αναβολή ολοκλήρωσης σπουδών, επιπλέον καθυστερήσεις λόγω εκ νέου σύνταξης συμβάσεων κ.α.), είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σοβαρότατα ζητήματα λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας σε πεδία που αφενός δεν μπορούν, από την φύση τους, να συμπεριληφθούν στην εναλλακτική της τηλεργασίας και αφετέρου σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών που, ειδικά αυτή την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, κρίνονται ως ύψιστης κοινωνικής σημασίας.
Πιο συγκεκριμένα, το μέτρο αυτό θα υπονομεύσει τη λειτουργικότητα ιδίως των δομών των Δήμων που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες και οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό, ελλείψει επαρκούς στελέχωσης από μόνιμο προσωπικό, στην εργασία των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν σε αυτές την πρακτική τους άσκηση. Πράγματι, οι εν λόγω φοιτητές και σπουδαστές που εργάζονται, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ή σε άλλες κοινωνικές δομές, των Δήμων, οι οποίες παραμένουν ανοιχτές και σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια της επιβολής των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των σκοπών των συγκεκριμένων δομών και προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες.
Ως εκ τούτων:
Επειδή η πρακτική άσκηση συνιστά –εκ των πραγμάτων– μια μορφή εργασίας και δεν αποτελεί αποκλειστικά μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Επειδή η Κυβέρνηση δεν φρόντισε να συμπεριλάβει τους φοιτητές και σπουδαστές των οποίων διακόπτεται η πρακτική άσκηση στο μέτρο αποζημίωσης των 800 ευρώ.
Επειδή η Κυβέρνηση επιμένει να μην μεριμνά για τη στελέχωση των δημοτικών κοινωνικών δομών (παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών κ.α.) με μόνιμο προσωπικό.
Επειδή υπάρχουν πλήθος δημοτικών κοινωνικών δομών σε ολόκληρη τη χώρα που καταφέρνουν να λειτουργούν λόγω της εργασίας που προσφέρουν οι φοιτητές και σπουδαστές στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους και, ως εκ τούτου, η απομάκρυνσή τους για όσο διάστημα διαρκέσει η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων υπονομεύει τη λειτουργία τους.
Επειδή η πιθανή κατάρρευση των εν λόγω δομών θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες και μάλιστα μέσα στις συνθήκες υγειονομικής κρίσης που επιβάλει η πανδημία.
Επειδή ο άψογος επαγγελματισμός και η σχολαστική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων στις εν λόγω δομές, τόσο από το μόνιμο προσωπικό όσο και από τους εργαζόμενους στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, εξασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ’ όλη της διάρκεια της πανδημίας.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
(α) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να μην διασαλευτεί η ομαλή λειτουργία των κοινωνικών δομών των Δήμων από την αναστολή της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών και σπουδαστών/τριών σε αυτές;
(β) Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβουν (π.χ. διενέργεια διαγνωστικών τεστ, παροχή μέσων προστασίας, δυνατότητα απογευματινής βάρδιας) προκειμένου να διασφαλιστεί, από πρακτικής άποψης, η απρόσκοπτη συνέχιση της πρακτικής άσκησης στις εν λόγω δομές;