Να παραχωρηθούν τα ακίνητα της Κρύας χωρίς αντάλλαγμα στον Δήμο Λεβαδέων ζητά με Τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η Βουλευτής Γιώτα Πούλου! 1-10-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19»
 Θέμα: «Παραχώρηση πλήρους κυριότητας 3 ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. (Τουριστικό Περίπτερο – Ξενία, Νερόμυλος και Νεροτριβή), καθώς και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, στον Δήμο Λεβαδέων»
 Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Τουριστικό Περίπτερο – Ξενία και τα βιομηχανικά ακίνητα του Νερόμυλου και της Νεροτριβής στη θέση Κρύα του Δήμου Λεβαδέων (κτίσματα και περιβάλλοντας χώρος) ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα στον ΕΟΤ. Με την υπ’ αριθ. 9/2/1.2.1994 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. παραχωρήθηκαν κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα και για 25 έτη στο Δήμο Λεβαδέων. Η παραχώρηση αυτή έληξε στις 12.10.2019.
Στη συνέχεια, η διαχείριση των ακινήτων εκχωρήθηκε στην Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» (ΕΤΑ) (Ν.2636/1998 και Ν.2837/2000) και κατόπιν στην «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου» (ΕΤΑΔ ΑΕ) (Ν.4389/2016).
Με την υπογραφή δύο ενδιάμεσων, νέων συμβάσεων ανανεώθηκαν οι παραχωρήσεις στο Δήμο Λεβαδέων με νέους όρους και συμβολικό μίσθωμα για τα κτίρια του «Ξενία Λιβαδειάς» και της «Νεροτριβής», εκτός του «Νερόμυλου» που έχει λήξει όπως προαναφέρθηκε από τον Οκτώβρη του 2019 και παραμένει έκτοτε κλειστό.
Όπως επανειλημμένως έχει αναδειχθεί από τα Δημοτικά συμβούλια του Δήμου Λεβαδέων διαχρονικά αλλά και από όλους τους τοπικούς φορείς, τα ακίνητα της Κρύας είναι η καρδιά και η ταυτότητα της Λιβαδειάς, μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και η απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία θα αποκαταστήσει τη σχέση των ιστορικών αυτών κτιρίων με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι την τελευταία 25ετία ο Δήμος επένδυσε εκατομμύρια ευρώ για την ανάδειξη, επισκευή και συντήρηση των κτιρίων αλλά και την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου, αξιοποιώντας διαφορετικές χρηματοδοτικές πηγές από Ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικούς πόρους του ΠΔΕ αλλά και από τους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού του, για να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών αλλά και των επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής χρήσης.
Κατά την περίοδο 2014-2019, μόνο στο κτήριο του Νερόμυλου, (Συνεδριακό κέντρο και εκθεσιακό χώρο), πραγματοποιήθηκαν 471 εκδηλώσεις από τον Δήμο αλλά και τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. Να σημειωθεί επιπλέον ότι Δήμος στερείται άλλων, αντίστοιχων δημοτικών ή δημόσιων χώρων.
Το αίτημα της οριστικής παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, είναι ένα καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και εκφράζεται με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και το ψήφισμα 46 τοπικών φορέων.
 Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο …
Παραχωρούνται, άνευ ανταλλάγματος, στο Δήμο Λεβαδέων τα ακόλουθα δημόσια ακίνητα στη θέση Κρύα του Δήμου Λεβαδέων:
1. «Τουριστικό Περίπτερο – Ξενία»,
2. «Νερόμυλος»
3. «Νεροτριβή» και
4. Η οικοπεδική τους έκταση, συνολικού εμβαδού 3.069,88m2.
Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2021
Η Προτείνουσα Βουλευτής
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)