Τοποθέτηση για την Πολιτική Προστασία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος