Εγρήγορση όλων μας για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στους πολίτες