Η εισήγηση μου στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – ενσωμάτωση Οδηγίας της ΕΕ.

“[…] οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων βρίσκονται σε μειονεκτική θέση απέναντι στους αγοραστές, οι οποίοι συχνά εκμεταλλεύονται την διαπραγματευτική ισχύ τους για να επιβάλλουν στη μεταξύ τους συναλλαγή όρους άνισους, άδικους, αλλά και αντίθετους με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.”
📺 Μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ: