Η ομιλία μου στην ολοκλήρωση του νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΤ στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Η εισήγησή μου στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – ενσωμάτωση Οδηγίας της ΕΕ.
📺 Διαθέσιμη εδώ: