Καμία μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρακτική των σπουδαστών Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ.

Την παράλειψη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.ΙΕ.Κ. επισήμανα με Ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή και την οποία συνυπέγραψαν 40 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ!
praktiki IEK
 Παρόλο που με πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού Παιδείας το αντίστοιχο θέμα ρυθμίστηκε για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. μένουν μετέωροι και εγκλωβισμένοι λόγω περιοριστικών μέτρων ακόμη και αν υπολείπονται λίγες ημέρες για την ολοκλήρωση της πρακτικής τους!
Η καθυστέρηση της ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης συνεπάγεται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους αλλά και αναστολή της έναρξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους!
Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να ενδιαφερθεί άμεσα ώστε να άρει αυτή την αδικία.
📎 Η Ερώτηση διαθέσιμη εδώ: