Ομιλία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος νομοθετεί για την χωροταξία έχοντας απέναντι την επιστημονική κοινότητα, αλλά και την Αυτοδιοίκηση. Μόνοι κερδισμένοι τράπεζες και συμφέροντα.