Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το «Επίδομα γέννησης»

«(…) Aν τα διχίλιαρα αφαιρεθούν από το συνολικό κονδύλι για το κοινωνικό κράτος αν, δηλαδή, το κονδύλι για το επίδομα γέννησης σημαίνει απλώς την ανακατανομή των δαπανών για το κοινωνικό κράτος, θα μειώσει δηλαδή κάποια άλλη δαπάνη, τότε το μέτρο δεν είναι θετικό, μιλώντας μακροσκοπικά. Τα δύο χιλιάδες ευρώ πρέπει να είναι πρόσθετο βοήθημα, μιας διευρυμένης πολιτικής για το παιδί. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τη δαπάνη για το παιδί από 822 εκατ. ευρώ που ήταν το 2015, σε 1 δισ. 416 εκατ. ευρώ. Και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης με ασφυκτικές πιέσεις για περικοπές από τους δανειστές.
Σήμερα η κρίση έχει ξεπεραστεί και εσείς οι ίδιοι μιλάτε για μια αναπτυξιακή ώθηση, ταυτόχρονα όμως συρρικνώνετε το κοινωνικό κράτος. Η δημόσια υγεία αρχίζει να έχει σοβαρά προβλήματα, τα ΚΕΦΙΑΠ υποβαθμίζονται, διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις στα σχολεία, και πολλά άλλα παραδείγματα.»