Προϋπολογισμός 2021 ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής

“Υπηρετείτε τυφλά το νεοφιλελεύθερο δόγμα σας, ακόμη και σε εποχή που η κοινωνία δοκιμάζεται από πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, που κι αυτήν την βλέπετε ως ευκαιρία.”
“Θυσιάζετε την κοινωνική συνοχή δημιουργώντας μεγάλες ανισότητες και οδηγείτε χωρίς ενσυναίσθηση, ανέμελα, τους πολίτες σε απόγνωση.”