Πρόβλημα συντονισμού στην Υγειονομική Περιφέρειά μας για ασθενείς covid

Η Υγειονομική Περιφέρειά μας πρέπει να ανταποκριθεί στις διακομιδές ασθενών από Βοιωτία, διαφορετικά να υπαχθούμε στην Αττική