Τοποθέτηση στην Επιτροπή Περιφερειών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό