Η Αυτοδιοίκηση σήμερα: αδιέξοδα και προοπτικές

arthroefsyn

Άρθρο μου που επικεντρώνεται στα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης φιλοξενεί το σημερινό φύλλο της Εφημερίδας των Συντακτών. Οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ και οι οικονομικοί πόροι είναι δύο από τα βασικά θέματα που αναλύω.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.efsyn.gr%2Fstiles%2Fapopseis%2F265142_i-aytodioikisi-simera-adiexoda-kai-prooptikes%3Ffbclid%3DIwAR1cWnZxwhtw3W1kTeO_HzU2D0ovC1sImGp5lLC52I4SHHlnBpfrEPwoao4&h=AT2rktIChEnxh6x7dV0kA6bO66uwdvlI7jI1qpCYsQE7kOJ9zbJzBxmuiRCEOXoQKCsg300hR2eJ9KSp_8jZFoTGBpFoJDZgB2CNhgaQTbIbUtEdtIo5T2GTBjbTppulIxThK00_WmC1zf_r0sXm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT17awp0H531KmzDRMo0OIGOL71ohb9B-4v3T7-AVSE3euEBB4bCe_Ulj-gEaUs5TjcaNEYf34HJilOb2-jv8AHt7_eqsNv3QWjR5lNC-wQt2EfODWQAlHF_0-eg2onjyoN4Z1zXFg1D1CaOKXclJwEEpJtBugbXoH-hKABLv-zpbL8nlT4kpoh_l1GO45rgrQB1